Cel mai demn şi mai potrivit omagiu pe care, în aceste momente, îl putem aduce acestor îngeri de lumină şi sunet dumnezeiesc, este să le ascultăm şi să le reascultăm mereu glasurile, în melodiile lor extraordinare, cu sufletul deschis. Aceste cîntece înălţătoare, pe care ni le-au oferit în toate părţile lumii, la Moscova, la Bucureşti, la Berlin, Paris sau Tokio, cu toată trăirea şi generozitatea fiinţei lor! Prin noi, ei trăiesc şi vor trăi mereu, în ciuda unui destin potrivnic care, pentru o clipă neagră, a vrut să le frîngă zborul!

Rămas bun, Alexandrovci! Rămîneţi, însă, de acum înainte, pentru totdeauna, cu noi!

* * *

Самое достойное и самое подходящее приношение, которое в эти минуты мы можем сделать для этих ангелов света и божественного звука - и вновь слушать их голоса, их потрясающие мелодии, с открытой душой. Эти возвышающие песни, которые они нам дарили во всех краях света, в Москве, в Бухаресте, в Берлине, Париже или Токио, со всей сопричастностью и щедростью их сути! Через нас - они живы и будут жить всегда, несмотря на неблагоприятную к ним судьбу, которая в черную минуту попыталась прервать их полет!

Прощайте, Александровцы! Оставайтесь отныне и навсегда - с нами!

* * *

 

Traducere: Anna Dinuţ