Asociaţia de Cooperare România-Rusia are plăcerea de a vă prezenta lucrarea intitulată" Relaţiile romîno-ruse de-a lungul veacurilor oglindite în documentele muzeului romîno-rus.Studii şi cercetări" întocmită de Scarlat Callimachi sub egida editurii Academiei Române,în anul 1961.

   Această lucrare este o sinteză a intregii istorii a relaţiilor româno-ruse,incepând din"perioada convieţuirii românilor şi slavilor pe teritoriul României" până la mijlocul sec.XX,când a văzut lumina tiparului. După cum este menţionat în titlu, au fost folosite documente existente în muzeul româno-rus, înfiinţat în anul 1948 şi desfiinţat în tmpul aşa-zisului"dezgheţ". Parcurgând-o, cititorul ia cunoştiinţă de întemeierea, pe baze solide, în sec XV, a primelor relaţii statale între marele voievod Ştefan cel Mare şi marele cneaz Ivan al III-lea. Se urmăreşte parcursul istoric în timpul domnitorilor Petru Rareş, Ioan Vodă cel Cumplit, Mihai Viteazul, Matei Basarab, Vasile Lupu, Constantin Brâncoveanu. Se trece prin perioada domniei lui Dimitrie Cantemir, când alianţa cu ţarul Petru cel Mare a constituit apogeul relaţiilor româno-ruse. Urmează perioada de frământări şi contradicţii din a doua jumătate a sec XVIII şi întreg sec XIX,generată de ascensiunea Imperiului Rus şi regresia Imperiului Otoman, Basarabia şi Razboiul de Independenţă de la 1877 fiind mărul discordiei în relaţiile româno-ruse.

 

   Prima jumătate a sec XX,marcată de cele două războaie mondiale,are ca puncte de reper sucombarea Imperiului Rus şi naşterea Uniunii Sovietice,precum şi intrarea Basarabiei timp de două decenii în componenţa Regatului României.După cel de al doilea război mondial şi intrarea României în sfera de influenţă a Uniunii Sovietice, au fost constituite premisele refacerii relaţiilor româno-ruse,în baza colaborării pe toate planurile.Colective de istorici români şi ruşi au lucrat la întocmirea unor lucrări documentate,care să prezinte trecutul istoric în cele mai mici amănunte.Însă,începând cu anul 1965, naţionalismul de paradă au făcut inutile toate aceste eforturi şi au împins România către"luminatul" Occident care, încet dar sigur,a adus România în situaţia imposibilă din prezent.

   Pentru a ieşi din această situaţie, România trebuie să recâştige accesul pe piaţa rusă şi să refacă bunele relaţii de colaborare cu Federaţia Rusă. Pentru a se realiza acest lucru,trebuie inlăturată rusofobia existentă şi trebuie să existe realism şi pragmatism în această nouă abordare.Pentru aceasta,trebuie cunoscut foarte bine trecutul istoric în adevărata sa lumină.

  Iată de ce Asociaţia de Cooperare România-Rusia şi-a propus să prezinte membrilor săi şi publicului larg lucrări care să aducă la lumină trecutul istoric comun. Lucrarea menţionată este una din acestea.O puteţi accesa AICI ! Lectură plăcută!