Luând act de intenţiile declarate ale ministrului Afacerilor Externe al României de introducerea unor sancţiuni unilaterale faţă de Federaţia Rusă şi totodată consecventă obiectivelor sale principale de menţinere a unui climat de armonie, pace şi cooperare cu spaţiul slav, conducerea ACS-RSS a transmis la Ministerul Afacerilor Externe opinia membrilor organizaţiei în legătură cu aceste intenţii.

 

Excelenţei-Sale, domnul Titus Corlăţean

Ministrul Afacerilor Externe al României

Notă de protest

din partea

Asociaţiei de Cooperare Strategică, Diplomatică, Economică, Culturală şi Educaţională cu Rusia şi Spaţiul Slav (ACS-RSS)

28.07 2014 

Excelenţa Voastră,

   Recentele declaraţii pe care le-aţi făcut în ultimele zile, referitoare la posibilitatea adoptării unor sancţiuni unilaterale din partea României contra Federaţiei Ruse, ne-au determinat să redactăm şi să vă expediem această Notă de protest.

   Suntem o organizaţie non-guvernamentală legal constituită care militează pentru bunele relaţii dintre România şi întreg spaţiul slav.

   Ţinem să subliniem că aceste manifestări ostile şi cu potenţial belicos din partea României nu vor face decât să cauzeze daune incomensurabile ţării noastre şi relaţiilor cu vecinii. Dumneavoastră, ca Ministru de Externe, ar trebui să le eliminaţi din discursul diplomatic pe care îl promovaţi şi să aveţi în vedere strict interesul naţional.

   De asemenea, antepronunţarea asupra unui vinovat în cazul accidentului aeronavei malaeziene, în absenţa concluziilor unor comisii imparţiale internaţionale, urmată de un discurs acuzator şi de impunerea de sancţiuni este, în opinia noastră, o atitudine profund greşită, purtătoare de consecinţe nefaste. Vă atragem atenţia asupra rezervei pe care majoritatea ţărilor europene o manifestă în legătură cu acest conflict, modalitatea prin care îşi protejează economia, interesele şi bunele relaţii.

   Organizaţia noastră protestează împotriva acestei abordări pe care o promovaţi, bazată pe sancţiuni unilaterale şi vă atrage atenţia asupra următoarelor riscuri, la care expuneţi ţara pe termen mediu şi lung:

- distrugerea unui mediu de afaceri care generează o cotă însemnată din bugetul României; importante pierderi bugetare, şomaj şi pierderea unei pieţe de desfacere imense, pe care nimic nu o poate înlocui, în condiţiile actualei crize economice mondiale;

- îngheţarea relaţiilor diplomatice cu Federaţia Rusă, care poate atrage relaţii tensionate sau suspendate cu celelalte ţări BRICS şi CSI, anulând accesul României la importante pieţe financiare;

- instaurarea unui mediu nesigur în Europa; vă reamintim că majoritatea ţărilor Uniunii Europene, în frunte cu Germania, privesc cu rezervă această politică de sancţiuni şi preferă menţinerea unor relaţii normale cu Federaţia Rusă unui discurs provocator;

- promovând acest conflict, încurajaţi reinstaurarea unei Cortine de Fier, a unui nou Război Rece cu consecinţe incalculabile;

- de asemenea, încurajaţi indirect aruncarea anatemei asupra minorităţii ruse din România, minoritate expusă campaniei denigratoare montate de mediile internaţionale, atitudinii rusofobe, clişeelor ostile.

   Vă reamintim totodată că românii din Vestul Ucrainei sunt foarte expuşi şi nu beneficiază de nici un fel de suport şi au drepturile mult diminuate, în actuala configuraţie, iar menţinerea şi augmentarea conflictului actual îi transformă în masă de sacrificiu.

   Vă invităm să analizaţi toate aceste riscuri şi vă solicităm adoptarea unor măsuri cu adevărat favorabile României, care să îmbunătăţească climatul socio-economic din ţară şi relaţiile externe cu ţările din imediata vecinătate.  

 

Cu deosebit respect, 

prof. Alexandru Mîţă 

Preşedintele Asociaţiei de Cooperare Strategică, Diplomatică, Economică, Culturală şi Educaţională cu Rusia şi Spaţiul Slav (ACS-RSS)

 

Ing. Marian Rădulescu,

Vicepreşedintele Asociaţiei de Cooperare Strategică, Diplomatică, Economică, Culturală şi Educaţională cu Rusia şi Spaţiul Slav (ACS-RSS)