Vă prezentăm o carte interesantă, intitulată "Studii privind relaţiile româno-ruse şi româno-sovietice", elaborată sub patronajul Academiei Române şi tipărită în anul 1958. De remarcat faptul că, în anii '50, a existat singura iniţiativă privind o cooperare comună în vederea studiului relaţiilor româno-ruse pe cât mai multe planuri. Cartea este rodul activităţii unui colectiv de specialişti, atât din România, cât şi din fosta URSS. In ciuda faptului ca se foloseşte pe alocuri un limbaj proletcultist specific acelei perioade, documentarea amănunţită constituie nota dominantă. Putem remarca acest lucru parcurgând această lucrare capitol cu capitol, începând cu elementele comune în plan lingvistic, continuând cu istoria comună a celor două popoare. Susţin cu deosebire studiul amănunţit al capitolului privind istoria schimburilor comerciale dintre Rusia şi Principatele Române, ulterior dintre Rusia şi România. De ce? Pentru că putem vedea dezvoltarea în timp a unei pieţe care a existat şi care mai poate exista cu succes! Iar pe baza unui asemenea studiu, putem pune bazele relansării cooperării, cu precădere a celei economice dintre România şi Rusia! 
 Vă dorim lectură plăcută!

Download: "Studii privind relaţiile româno-ruse şi româno-sovietice"