Vã oferim spre consultare o carte a cercetãtorului stiintific Gheorghe G. Bezviconi, întru mai bune cunoastere a istoriei relatiilor dintre Rusia, pe de o parte si Moldova si Tara Româneascã, de cealaltã, din prisma cãlãtoriilor întreprinse de diverse personalitãti ruse, în secolele XV-XIX.

Lecturã plãcutã si instructivã! Descãrcati DE AICI acest volum.